OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STOLNO


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.03.2016r. do 11.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pok. 8 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Stolno bip.stolno.com.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.03.2016r. – w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2016r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno lub w postaci elektronicznej na zasadach określonych art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi należy wnosić na wskazanych powyżej zasadach dotyczących wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2016r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 5 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuje się, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stolno. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Stolno w terminie do 21 dni od upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (9 marca 2016)
Opublikował: Paweł Maliszewski (9 marca 2016, 14:32:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij