Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 335) starsze karty »
numer wpisu:

3/2020

data: 14 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1MW zlokalizowanej w gminie Stolno, powiat chełmiński, działka numer 434”.
dane
wnioskodawcy:
TAKPV Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa,
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

2/2020

data: 7 lipca 2020
zakres przedmiotowy: Remoncie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec
dane
wnioskodawcy:
Powiat Chełminski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

1/2020

data: 10 marca 2020
zakres przedmiotowy: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grubnie
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy Stolno
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

5/2019

data: 1 października 2019
zakres przedmiotowy: Budowa budynków produkcyjno-magazynowych oraz budynków magazynowych w miejscowości Trzebiełuch, gmina Stolno”,
nazwa
podmiotu:
Dariusz Wichliński
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Stolno

numer wpisu:

4/2019

data: 30 września 2019
zakres przedmiotowy: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grubnie
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowo Inżynieryjna Sławomir Matuszak
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Stolno

numer wpisu:

3/2019

data: 4 czerwca 2019
zakres przedmiotowy: Realizacja zabudowy produkcyjno-magazynowej w miejscowości Trzebiełuch, gmina Stolno
dane
wnioskodawcy:
Dariusz Wichliński
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Stolno

numer wpisu:

2/2019

data: 25 lutego 2019
zakres przedmiotowy: Budowa budynków produkcyjno-magazynowych oraz budynków magazynowych w miejscowości Trzebiełuch, gmina Stolno”.
nazwa
podmiotu:
Dariusz Wichliński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

1/2019

data: 15 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: „Budowa budynków produkcyjno-magazynowych oraz budynków magazynowych w miejscowości Trzebiełuch, gmina Stolno”.
dane
wnioskodawcy:
Dariusz Wichliński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

5/2018

data: 11 września 2018
zakres przedmiotowy: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 317/3, 317/4 (obręb 0013) w miejscowości Stolno, Gmina Stolno
nazwa
podmiotu:
Elektrownia PV 14 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

numer wpisu:

4/2018

data: 23 sierpnia 2018
zakres przedmiotowy: Rozbudowa gospodarstwa rolnego na działce ewid. 124 obręb Obory, gmina Stolno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie
nazwa
podmiotu:
Krzysztof Niedzielski, pełnomocnik: Bartosz Jeszke ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Stolno

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 335) starsze karty »