zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93. Ust.1 pkt 7) ustawy pzp postępowanie w części pierwszej oraz części drugiej zostaje unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowanie nie dostosowano maksymalnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która została pomniejszona Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz. 1086)  
Treść pełnego ogłoszenia pobierz (417kB) pdf
Siwz pobierz (8028kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz
Załaczniki 2-10 pobierz (2555kB) zip
Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedziami pobierz (156kB) pdf
Załącznik 1 do zapytania 1 - schemat studni pobierz (431kB) pdf
Załacznik nr 2 do zapytania 1 - dokumentacja dotycząca budowy przyzagrodowej przepompowni ścieków pobierz (1444kB) zip

UWAGA!! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ograniczeniami dla ruchu osobowego w Urzędzie Gminy Stolno osoby chcące złożyć ofertę osobiście proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery telefoniczne podane poniżej  aby prawidłowo złożyć ofertę oraz uniknąć złożenia oferty po czasie. 
Numery tel. 56 677 09 00, 56 677 09 22,  56 677 09 20 

Ponadto informuję, iż osoby chcące uczestniczyć w sesji otwarcia ofert są zobligowane do założenia maseczki i zachowania dystansu.

Informacja z otwarcia ofert pobierz (247kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Frąckiewicz
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (24 lipca 2020, 10:09:04)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (28 sierpnia 2020, 08:55:19)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 572