Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)