Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060235C na odcinku Obory - Piątkowo

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 października 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 września 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa oleju grzewczego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno na sezony grzewcze od 2020/21 do 2022/2023

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Gmina Stolno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060203C w miejscowości Grubno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozsrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)