Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (Stolno etap III)

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 30 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla budynków użyteczności publicznej gminy Stolno w sezonie grzewczym 2007/08, 2008/09, 2009/10

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2007  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie

zamawiający: Urząd Gminy w Stolnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stolno i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Ponizej kwot unijnych
termin składania ofert: 6 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminej

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lipca 2007  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej oraz odnowienie boiska sportowego i letniego amfiteatru w Paparzynie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie projektu koncepcyjnego i technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Grubno, Stolno, Małe Czyste, Wielkie Czyste oraz Zakrzewo

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 30 maja 2007
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygniete 

zamówienie na:

Zakup pojazdu strażackiego

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 25 maja 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie. Dzienna trasa dowozu - 132km

zamawiający: Urząd Gminy w Stolnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 23 marca 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest remont połączony z modernizacją ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia oraz remont połączony z modernizacją amfiteatru.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 9 marca 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie (Etap II – Łącznik)”

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 26 lutego 2007  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)