Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Zakup autobusu szkolnego

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 września 2008  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi we wsi Cepno na odcinku 0,5 km

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie– Etap II Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch Zalesie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2008  13:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 marca 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie - etap I Wiejski Ośrodek Zdrowia w Robakowie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygniete 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 lutego 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)