Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie zamawiajaćego

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczali ścieków - etap IV (100 sztuk)

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 13 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przerag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 12 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno (II etap)

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przerag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 9 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygniete 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz na odcinku 0,9km

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przerag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 8 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr Nr 060219C w miejscowości Rybieniec

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przerag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 4 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi Ne 060225C w Stolnie

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2009  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Stolno - Małe Czyste na odcinku 1,9 km

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów Unijnych
termin składania ofert: 27 lutego 2009  12:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno

zamawiający: Urząd Gminy Stolno
tryb zamówienia: Przerag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)