Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy: 27/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte w 2 częściach.  

zamówienie na:

Szkolenie „Public Relations” realizowanego przez Gminę Stolno w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” – Zadanie 3: „Wyższe kompetencje – lepsza jakość pracy”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 26/10
wartość: 4400
termin składania ofert: 24 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Szkolenia „Zamówienia publiczne” realizowanego przez Gminę Stolno w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” – Zadanie 3: „Wyższe kompetencje – lepsza jakość pracy”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 24/10
wartość: 3600
termin składania ofert: 27 października 2010  08:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 października 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste -Storlus

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 20/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 października 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego dla budynków użyteczności publicznej gminy Stolno w okresie 1.10.2010 – 30.04.2013”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 września 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Szkolenia „Księgowość w projektach unii europejskiej” realizowanego przez Gminę Stolno w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” – Zadanie 3: „Wyższe kompetencje – lepsza jakość pracy”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/06
wartość: 5280
termin składania ofert: 3 września 2010  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„ Stworzenie warunków do ożywienia świetlicy wiejskiej w Pilewicach poprzez jej remont ” oraz „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiełuch”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/10
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Wabcz - Łunawy - etap I

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Wabcz - Kobyły

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w Grubnie na odcinku 405m

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w Robakowie, Przebudoa drogi nr 060212C w Grubnie - odcinek 150m oraz Przebudoa drogi nr 060212C w Grubnie - odcinek 235m

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Obory - Piątkowo

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie - etap I

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego w Stolnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/10
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 marca 2010  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »