Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego i szlaki oraz świadczenie usług transportowych i usług sprzętem budowlanym

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/14

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 października 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w okresie: od daty podpisania umowy do 30.04.2016 r.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia na świetlice wiejskie w miejscowości Trzebiełuch, Obory oraz na boisko sportowe w miejscowości Wabcz

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rostrzygnięte 

zamówienie na:

Modernizacja drogi w Wichorzu

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie, Małem Czystem, Trzebiełuchu i Paparzynie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu długoterminowego na ofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem – drogami lokalnymi

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygniete 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 060226C w Cepnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie Etap III – budowa Sali sportowej

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 060235C w Oborach

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług przewozowych

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu Kompetencji Społecznych 3. Doradztwa zawodowego 4. Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

1. Przebudowa drogi Trzebiełuch - Zalesie na odcinku 0,6km, 2. Przebudowa drogi nr 060247 na odcinku 0,4 km w miejscowości Gorzuchowo, 3. Przebudowa drogi w Rybieńcu o nr 060218C, 4. Przebudowa drogi w Paparzynie.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 marca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 marca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 marca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)