Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostawa doposażenia oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie oraz Zespole Szkół nr 2 w Robakowie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/14
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 października 2014  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięcie w części 1,2,3. W części 4 unieważnione.  

zamówienie na:

Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Grubno, Zakrzewo.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 września 2014  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa kolektora ściekowego w Stolnie - etap I

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygniete 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo – Trzebiełuch - etap II

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w okresie od 01.10.2014 r. do 30.04.2017 r

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo – Trzebiełuch - etap I

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 maja 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/12
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 marca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch placów na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 marca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo – etap III

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Rozbudowa stacji uzdatniająco hydroforowej w Robakowie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/14
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 marca 2014  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)