Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

• „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory etap I” • "Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz (dz. nr 39/9, 39/7, 39/10)" • "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 639 w Wielkiem Czystem"

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie w latach szkolnych 2016/17; 2017/18; 2018/19

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubno na działce nr 137

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060239C Trzebiełuch - Zalesie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego - treningowego w miejscowości Wabcz

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 marca 2016  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Stolno – Małe Czyste o nr 060211C – etap II

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/16
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lutego 2016  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)