Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 września 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„Dostawa oleju grzewczego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno na sezony grzewcze od 2017/18 do 2019/2020”

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 lipca 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 17/1 obręb ewidencyjny Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte w każdej z części 

zamówienie na:

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie” realizowanego w ramach projektu: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa centrum aktywności lokalnej w Małem Czystem

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/17
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)