Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stolno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na III części

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060227C etap I

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu, oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Gmina Stolno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020r.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/18
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/2018
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 marca 2018  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu.

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/18
wartość: Powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)