Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowoo
rejestr zmian informacji

Przeniesienie do archiwum
Data: 2013-06-18 09:22:15
Autor: Janusz Frąckiewicz
Archiwizacja treści
Data: 2013-06-18 09:19:20
Autor: Janusz Frąckiewicz
korekta
Data: 2013-01-09 07:43:20
Autor: Janusz Frąckiewicz
korekta
Data: 2013-01-09 07:42:57
Autor: Janusz Frąckiewicz
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »