Informacja - kwalifikacja wojskowa


Kwalifikacja wojskowa
 
 
W dniach od 21 – 22 kwietnia 2020 r dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad  trzy miesiące w Gminie Stolno zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
W tym roku z naszej gminy kwalifikacji podlega 34 mężczyzn rocznika podstawowego  i 11 mężczyzn rocznika starszego.
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisje Lekarską w Chełmnie w pomieszczeniach Izby Chorych Jednostki Wojskowej Nr 3136 przy ul. 3-go Maja 4.
 

 
 
 
  KLAUZULA INFORMACYJNA
kwalifikacja wojskowa

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt gminy Stolno
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
1)       listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212  Stolno
2)       e-mailowo: sekretariat @ stolno.com.pl
3)       telefonicznie  56 677 09 00
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@.stolno.pl .
1.              Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze jakim jest przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2.              Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: właściwi dla miejsca Pani/Pana zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych, Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, jednostki służby zdrowia, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
3.              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1)       5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji,
2)       do przedawnienia roszczeń.
4.              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)                                          dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)                                          sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)                                          usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 
a)                                           wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)                                          ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5.              Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
6.              Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.              Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
8.         Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Wytworzył: Maria Wałęga (20 lutego 2020)
Opublikował: Robert Dobek (20 lutego 2020, 13:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij