Komunikat Wójta Gminy Stolno w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych


KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 27 marca 2020 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przyjmowane są w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drogą pocztową na adres sekretariat@stolno.com.pl w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, 7.30 – 16.30 we wtorek. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
 
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników.
 
Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego.
 
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., wzór zgłoszenia określa uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. Akty prawne zamieszczone są na stronie internetowej:
www.bip.stolno.com.pl w zakładce Wybory Prezydenta RP 2020.
 
Termin zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 14.30.
 
Szczegółowych informacji udziela pełnomocnik Wójta ds. wyborów Jadwiga Otlewska tel. 575 780 870 lub 56 6770916 e-mail: obslugarady@stolno.com.pl
 
                                                                                                        Wójt Gminy Stolno
                                                                                                       (-) Jerzy Rabeszko

Zgłoszenie do okw przez KW pobierz (102kB) pdf
Wzór zgłoszenia do OKW przez wyborcę - uzupełnienie składu pobierz (66kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (27 marca 2020)
Opublikował: Robert Dobek (27 marca 2020, 14:43:18)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (27 marca 2020, 14:48:49)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 92