Zawiadomienia

Stolno, dnia 13.05.2020 r.    
SGNiL.4120.1.2020.RD
 
Zawiadomienie  
  
Zgodnie z §18b. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. zmienionego Rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) oraz w nawiązaniu do pisma Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ.T.WRD.5140.4.4.2020.DH z dnia 7.05.2020r., informującego o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących obiektów w miejscowości Małe Czyste zawiadamia się o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków.

1.  Miejscowość Małe Czyste 12, budynek  inwentarski dz. nr 217 Przełom XIX/XX w. 
2. Miejscowość Małe Czyste 12, dom dz. nr 217 Przełom XIX/XX w. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (13 maja 2020)
Opublikował: Robert Dobek (13 maja 2020, 09:35:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173