Informacje o projekcie

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego pobierz (433kB) pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin pobierz (1147kB) pdf
zał. nr 1 do regulaminu Formularz rekrutacyjny uczestnika LOWE.pdf (907kB) pdf ; wersja word zał. nr 1 do regulaminu Formularz rekrutacyjny uczestnika LOWE.doc (1979kB) word
zał. nr 2 do regulaminu Formularz Zgłoszenieowy Uczestnika LOWE.pdf (851kB) pdf
zał. nr 3 do regulaminu Oświadczenie RODO.pdf (613kB) pdf
zał. nr 4 do regulaminu zasady bezpieczeństwa.pdf (441kB) pdf
Harmonogram dyżurów animatorów pobierz (434kB) pdf
Oferta LOWE na październik pobierz (670kB) pdf
Zdjęcie
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie

FILM PROMOCYJNY OTWÓRZ

Informacja na temat projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Os Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Tytuł grantu: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie (LOWE) tworzony przy Szkole Podstawowej w Stolnie

Grantodawca: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Partnerzy projektu: 4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Gmina Gozdnica Grantobiorca: Gmina Stolno Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjna 200 osób dorosłych, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, osób 50+ i społeczności lokalnych z terenu Gminy Stolno i stworzenie instytucji z ofertą edukacji pozaformalnej dla dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie na rzecz zdobywania umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 203.895,00 PLN  

Szanowni Państwo! W związku z tworzeniem Partnerstwa na Rzecz Uczenia się Osób Dorosłych zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz rozwoju naszej społeczności. Z przyjemnością informujemy, że Gmina Stolno pozyskała dofinansowanie na realizację nowego projektu na rzecz lokalnych społeczności i mieszkańców. Ma to istotne znaczenie w związku ze zmianami jakie zachodzą na rynku pracy i w edukacji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz jej skutkami, które odczuwamy. O idei projektu: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) to określenie odnoszące się do szkoły jako miejsca, w którym organizuje się edukację pozaformalną i nieformalną dla osób dorosłych. LOWE wykorzystuje potencjał szkoły, jej zasoby, instytucje lokalne i współpracę ponadlokalną do utworzenia oferty uczenia się osób dorosłych, która nie będzie opierała się na programach nauczania i podręcznikach, ale na diagnozie aktualnych potrzeb i umiejętności potencjalnych uczestników i dzięki temu będzie ofertą „szytą na miarę”. Takie podejście do edukacji ma służyć większemu zaangażowaniu osób dorosłych dotychczas biernych, nieuczestniczących w żadnych formach edukacji, szczególnie pochodzących z małych środowisk lokalnych i terenów defaworyzowanych.

LOWE to:
 • rozwój osobisty, społeczny i zawodowy Uczestników,
 • miejsce tworzone przez ludzi i dla ludzi, w którym każdy znajdzie coś dla siebie,
 • szansa na integracje lokalnej społeczności,nowe spojrzenie na edukację osób dorosłych,
 • wyzwanie dla szkoły do pełnienia zupełnie nowej roli.  

Oferta LOWE skierowana jest głównie do osób:
 • pochodzących z obszarów defaworyzowanych,
 • zdegradowanych,mających utrudniony dostęp do wartościowych form edukacji osób dorosłych,
 • posiadających niski poziom wykształcenia,
 • bezrobotnych,
 • przejawiających brak aktywności zawodowej i społecznej,
 • pracujących, które chcą podwyższyć swoje kompetencje w celu zmiany pracy lub zwiększenia szansy na awans.  

Korzyści dla Uczestnika LOWE:
 • integracja społeczności lokalnej,
 • łatwiejszy dostęp do ciekawych form aktywności społecznej i edukacyjnej,możliwość rozwoju własnych kompetencji przydatnych w życiu zawodowym, społecznym i osobistym,
 • wzrost konkurencyjności na rynku pracy,
 • rozwój pasji,
 • poszerzanie horyzontów.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Stolno od 01 czerwca 2020 roku do końca listopada 2021 roku. Dla mieszkańców przewidziano wiele atrakcyjnych (bezpłatnych) form edukacyjnych oraz rozwojowych, a także wyjazdy edukacyjne, piknik rozwojowy i usługi doradcze. Działania te będziemy uruchamiać od września 2020 r. Obecnie przystąpiliśmy do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej w Gminie Stolno. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której sukcesywnie będą zamieszczane informacje szczegółowe o wydarzeniach oraz harmonogramy naboru uczestników działań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ANKIETA KLIKNIJ TUTAJ

metryczka


Wytworzył: Aanna Bochen (22 czerwca 2020)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (16 lipca 2020, 10:46:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 października 2020, 11:51:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470