Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Stolno, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie


Urząd Gminy Stolno informuje, że Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Stolno, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie.

Funkcję tą będzie pełnił Pan Robert Dobek inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami Urzędu Gminy Stolno. 

Podstawa prawna: Wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania Koordynatora do spraw dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Stolno, do zadań Koordynatora do spraw dostępności będzie należało w szczególności:
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez: Urząd Gminy Stolno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla każdego z podmiotów wymienionych w pkt 1; 
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Gminy Stolno oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie w zakresie zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami; 
  4. opracowywanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla każdego z podmiotów wymienionych w pkt 1 zgodnie z art. 11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przekazywanie go po zatwierdzeniu odpowiednio przez Wójta Gminy Stolno i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w pkt 1, w ustawowym terminie, Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu; 
  5. przedstawianie Wójtowi Gminy Stolno oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1 informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie realizowanych zadań podlega Wójtowi Gminy Stolno.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Koordynator do spraw dostępności  - Robert Dobek
adres do korespondencji: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno
telefon: 56 677 09 20
e-mail: grunty@stolno.com.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Stolno nr 80/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności pobierz (383kB) pdf

Ustawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.) pobierz (121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jerzy Rabeszko (25 września 2020)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (25 września 2020, 12:46:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106