Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

"Dobry Start"

Dobry Start - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się [...]

Informacje ogólne

  Realizatorem zadań pomocy społecznej w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany uchwałą Nr XII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Stolnie z dnia 24 kwietnia 1990r. Siedziba GOPS w Stolnie – Urząd Gminy, pokój nr 1, 1a, 2 [...]

metryczka