Aktualne ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia

Informacja GOPS Stolno

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzonymi [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno z dnia 15 października 2020 r.   Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku [...]

Opieka wytchnieniowa edycja 2020

Treść informacji   [...]

Informacja - raport o stanie Gminy Stolno za 2019 rok

Informujemy, iż Sesja Rady Gminy Stolno, na której zostanie przedstawiony przez Wójta raport o stanie Gminy Stolno za 2019 rok odbędzie się 30 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Stolno (sala nr 10, I [...]

Informacja - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych

Wójt Gminy Stolno informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych oraz klasach „0” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę [...]

Komunikat Wójta Gminy Stolno

Komunikat Wójta Gminy Stolno Ze względu na wzrost zachorowań na CoVid – 19 w Powiecie Chełmińskim po wnikliwej analizie istniejącego ryzyka i po konsultacjach z Dyrektorami szkół informuję,że oddziały przedszkolne funkcjonujące [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno z dnia 22 kwietnia 2020 r.   Na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem [...]

Informacja - Działalność Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania realizowane [...]

Komunikat - kasa Urzędu Gminy Stolno będzie nieczynna

W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się koronawirusa,KASA URZĘDU GMINY STOLNO BĘDZIE NIECZYNNA od dnia dzisiejszego tj. 13 marca 2020 r. do odwołania.Wszelkie opłaty (m.in podatek, opłatę za [...]

Informacja - kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa     W dniach od 21 – 22 kwietnia 2020 r dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad  trzy miesiące w Gminie Stolno [...]

Okólnik- konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Rybieniec i Stolno

Informujemy, iż z powodu zagrożenia koronawirusem spacer badawczy dotyczący zagospodarowania miejscowości Rybieniec i cz. miejscowości Stolno, który miał się odbyć 21.03 br. o godz. 13:00 zostaje odwołany. Tre [...]

Informacja - Szkoła Podstawowa w Wabczu.

Wójt Gminy Stolno informuje, iż w związku z Uchwałą Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 26.11.2019 r. w/s zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu, z dniem 31 sierpnia 2020 r. planowana jest [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień [...]

INFORMACJA

Stolno, dnia 06.11.2019 r.   INFORMACJA     Wójt Gminy Stolno zaprasza wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wabczu na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 [...]

Plan polowań KŁ Orzeł

Obwieszczenie [...]

Informacja - zebrania wiejskie

INFORMAC JA   W związku z Zarządzeniem  Nr 84/2019  Wójta Gminy Stolno z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno   informuję   iż, zebrania [...]

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 34 w Stolnie Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 1/2019 Komisji Okręgowej Nr 34 w Stolnie z dnia 8 lipca 2019 [...]

Informacja - raport o stanie Gminy Stolno za 2018 rok

Informujemy, iż Sesja Rady Gminy Stolno, na której zostanie przedstawiony przez Wójta raport o stanie Gminy Stolno za 2018 rok odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Stolno (sala nr 10, I piętro), Stolno 112, [...]

Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017 - 2023

Treść Projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017 - 2023    [...]

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Plan polowań KŁ Orzeł [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie 2018/2019.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień [...]

Okólnik - konsultacje społeczne

Okólnik w sprawie konsultacji społecznych na temat rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. [...]

Infromacja

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą nr XXXVII/230/10 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  - wnioski dotyczące projektu budżetu na 2019 rok będą mogły być składane w [...]

Zarządzenie nr 89/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:1) projektu uchwały w/s zmiany statutu Gminy Stolno:2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno3) projektu uchwały w/s wykonania obywatelskiej [...]

Informujemy, iż w dniu 11.09.b.r. KASA, USC oraz Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Stolno będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż w dniu 11.09.b.r. KASA, USC oraz Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Stolno będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. [...]

Zapytanie ofertowe firmy Trans-Bud Grubno Sylwester Nogalski

Zapytanie ofertowe dotyczące  „Dostawa maszyny do usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych". Treść zapytania [...]

Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy do dnia 03.08.2018 r.

Szanowni mieszkańcy! Z uwagi na wysokie temperatury, w Urzędzie Gminy Stolno skróceniu ulegnie czas pracy tj.:- w dniu dzisiejszym tj. 01.08.2018 r. Urząd Gminy Stolno czynny będzie do godziny 14.30 z wyjątkiem Sekretariatu, USC, [...]

Obwieszczenie

Treść obwieszczenia [...]

Okólnik

[...]

Informacja - SUH Robakowo

Z dniem 01.02.2018 r. następuje zmiana na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej w Robakowie. Konserwatorem stacji SUH Robakowo i SUH Trzebiełuch jest Pan Krzysztof Dzięcioł tel. 508 134 962 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zrządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2018 r.  w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów [...]

Uchwała Rady Gminy Stolno w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych...

UCHWAŁA NR XXXV/254/2018RADY GMINY STOLNOz dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w [...]

UWAGA !!!

UWAGA!!Odnotowujemy niewłaściwe wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Opłaty takie winny być realizowane na indywidualny rachunek [...]

Wynik konkursu na najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rybieniec – działka nr 35/51 dla mieszkańców sołectwa Rybieniec. Gmina Stolno.

                                Stolno, dnia 08.12.2017 r.   Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy projekt na kształtowanie [...]

informacja zmiana banku

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Stolno Uwaga ! Od 2 listopada 2017 r. obsługę bankową Gminy Stolno realizuje Bank Spółdzielczy w Toruniu. W związku z tym zmieniły [...]

metryczka