informacja zmiana banku

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy StolnoUwaga ! Od 2 listopada 2017 r. obsługę bankową Gminy Stolno realizuje Bank Spółdzielczy w Toruniu. W związku z tym zmieniły się wszystkie numery rachunków bankowych. Zmianie uległ również numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy i użytkowania gruntów Gminy Stolno, korzystania z mienia Gminy Stolno, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wszystkich innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Stolno (np. opłata skarbowa, opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, opłaty i kary za wycinkę drzew, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych i inne):

Nowy numer: 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130

  Dotychczasowy numer obsługiwany przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie: 
81 9486 0005 0011 2006 2005 0073 będzie funkcjonował do dnia 30 listopada 2017 r. 

metryczka


Wytworzył: Anna Bochen - Zastępca Wójta (2 listopada 2017)
Opublikował: Monika Stępień (2 listopada 2017, 14:43:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318