Informacja - zebrania wiejskie

INFORMAC JA 
  
W związku z Zarządzeniem  Nr 84/2019  Wójta Gminy Stolno z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno 
  
informuję 
  
iż, zebrania wiejskie  w sołectwach Gminy Stolno 
odbędą się od 26 sierpnia 2019 r. do 28 września 2019 r. (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do informacji), 
w świetlicach wiejskich. 
Jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie nie będzie uczestniczyło w zebraniu wiejskim co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania. 
  
 
RAMOWY PORZĄDEK OBRAD PODCZAS
ZEBRAŃ WIEJSKICH w GMINIE STOLNO
1)    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2)    Przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.
3)    Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
4)    Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) na 2019 r., w tym wprowadzenie ewentualnych zmian do FS.
5)    Uchwalenie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
6)    Sprawy bieżące.
7)    Wolne wnioski.
8)    Zakończenie zebrania wiejskiego.
 
 
 
Stolno, dnia 21.08.2019 r.                           
  
Wójt Gminy Stolno 
(-) Jerzy Rabeszko
  OTWÓRZ
OTWÓRZ
                        

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Robert Dobek (21 sierpnia 2019, 14:04:54)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (27 sierpnia 2019, 10:30:02)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112