Informacje o wszczęciu postępowań w sprawie przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko

Informacje o wszczęciu postępowań w sprawie przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grubnie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [...]

„Budowa budynków produkcyjno-magazynowych oraz budynków magazynowych w miejscowości Trzebiełuch, gmina Stolno”

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko [...]

Rozbudowa gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. 124 obręb Obory, gmina Stolno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. [...]

Punkt skupu i przeładunku złomu na działce nr. 244/1 obręb Stolno

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

Elektrowni Fotowoltaicznej Małe Czyste o mocy przyłączeniowej 2,0 MW wraz nifrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 6 obręb Małe Czyste, gmina Stolno

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

Rozbudowie drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1614C Paparzyn-Krusin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegodecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno - Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stolno Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Decyzja [...]

„Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wabcz – Obory – Kobyły w gminie Stolno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu dla farmy wiatrowej w rejonie miejscowości [...]

„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie i trafostacja) realizowaną na działce nr 526 obręb Gorzuchowo, gm. Stolno”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o możliwości wglądu do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną na działce nr 94 obręb Robakowo, gm. Stolno”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 26.01.2012r. Obwieszczenie Wójta Gminy [...]

„Budowa jednej siłowni wiatrowej w miejscowości Stolno, działka nr 346 o mocy przyłączeniowej do 850 kW, wysokość wierzy do 75 m wraz z przyłączeniem energetycznym do linii średniego napięcia”

Postanowienie Z A W I A D O M I E N I E o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 15.02.2012r. Obwieszczenia Wójta Gminy Stolno o możliwości wglądu do Raportu o oddziaływaniu [...]

Park Wiatrowy Stolno

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

„Budowie farmy wiatrowej na działce nr 53/3 w miejscowości Sarnowo, gmina Stolno, składającą się z dwóch wiatraków o mocy 900 kW każdy „

Zawiadomienie wszczęciu postępowania Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

Remont z dostosowaniem istniejącej stacji paliw do wymogów ochrony środowiska

Postanowienie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia [...]

Przebudowa drogi gminnej Wabcz - Kobyły

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomieni o wszczęciu postępowania Postanowienie   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia [...]

„Wprowadzenie innowacji procesowej w sferze produkcyjnej STOLTER sp.zo.o w Grubnie – zrobotyzowane stanowisko spawalnicze”

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia [...]

„Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – „Gorzuchowo 3’’ i ,,Gorzuchowo 4” położonych w miejscowości Gorzuchowo działki nr 52/4 oraz 52/6 obręb Gorzuchowo , gmina Stolno , powiat Chełmno...

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW , średnicy wirnika do 56m i wysokości jego zawieszenia na poziomie do 75 m, wraz ze stacją kontenerową, drogą dojazdową oraz z placem manewrowym realizowanego na działce nr ewid. 101/4 w obrębie Trze

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Wydobycie kopalin pospolitych ze złoża kruszywa naturalnego ,,Gorzuchowo” położonych w miejscowości Gorzuchowo działki nr 21/21, 22/11 oraz część wschodnia działki nr 23 ...

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację [...]

„Przebudowa drogi gminnej nr 060203 we wsi Grubno ”

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwz [...]

Budowa fermy wiatrowej (trzy siłownie wiatrowe) na dz. nr 21/2 w miejscowości Małe Czyste i 57/1 w miejscowości Grubno powiat Chełmno

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. [...]

Budowa elektrowni wiatrowej 2 w miejscowości Małe Czyste

Informacja o wszczęciu postępowania [...]

Budowa elektrowni wiatrowej 1 w miejscowości Małe Czyste

Informacja o wszczęciu postępowania [...]

Budowa elektrowni wiatrowej KOBYŁY – STOLNO na działce 347 w miejscowości Stolno

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Budowa południowej obwodnicy do miasta Chełmna łączącej drogę wojewódzką nr 550 z drogą krajową nr 1

Informacja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

metryczka