Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny na 2020 rok

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia  podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Stolno [...]

Podatek rolny na 2019 rok

Rada Gminy Stolno podjęła decyzję, iż w 2019 roku podatek rolny będzie obowiązywać w wysokości 54,36 zł za 1 kwintal żyta tj. w wysokości stawki ustanowionej przez Prezesa GUS.Informacja na podatek rolny: wersja word [...]

Podatek rolny na 2018 rok

Rada Gminy Stolno podjęła decyzję, iż w 2018 roku podatek rolny będzie obowiązywać w wysokości 52,49 zł za 1 kwintal żyta tj. w wysokości stawki ustanowionej przez Prezesa GUS.Informacja na podatek rolny: wersja word [...]

Podatek rolny na 2017 rok

Rada Gminy Stolno podjęła decyzję, iż w 2017 roku podatek rolny będzie obowiązywać w wysokości 52,44 zł za 1 kwintal żyta tj. w wysokości stawki ustanowionej przez Prezesa GUS.Informacja na podatek rolny: wersja word [...]

Podatek na rok 2016

Rada Gminy Stolno podjęła decyzję, iż w 2016 roku podatek rolny będzie obowiązywać w wysokości 53,75 zł za 1 kwintal żyta tj. w wysokości stawki ustanowionej przez Prezesa GUS.Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji [...]

Podatek na rok 2015

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia  podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Stolno [...]

Podatek na rok 2014

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowej 2014   [...]

Podatek na rok 2013

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowej 2013  [...]

Podatek na rok 2012

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowej 2012 [...]

Podatek na rok 2011

Uchwała podatkowa [...]

metryczka