Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczenie w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenie zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego na przejazd do szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej.
Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany  zasiłek celowy specjalny w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego, który nie podlega zwrotowi.
Podstawa prawna: 
Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. 9 Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)

metryczka


Wytworzył: Arleta Latuszek (15 stycznia 2007)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (22 stycznia 2007, 18:53:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Strzyżewska (16 stycznia 2019, 08:47:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4669