Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie:
1) osobie  samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego –701 zł, w wysokości 50 % różnicy pomiędzy dochodem a kryterium,
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 528 zł na osobę, w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium rodziny a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, a okres, na jaki przyznawany jest zasiłek ustala ośrodek pomocy na podstawie okoliczności sprawy.
Podstawa prawna: 
Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)

metryczka


Wytworzył: Arleta Latuszek (15 stycznia 2007)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (22 stycznia 2007, 18:50:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Strzyżewska (16 stycznia 2019, 08:47:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4437