2003

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2003

Zarządzenie nr 30/03

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie nr 29/03

w sprawie obowiązującej instrukcji kasowej [...]

Zarządzenie nr 28/03

w sprawie rozkładu czasu pracy na 2004 rok [...]

Zarządzenie nr 27/03

w sprawie Regulaminu Pracy i wynagrodzenia Urzędu Gminy w Stolnie ,GZK,GOPS i GBP [...]

Zarządzenie nr 26/03

w sprawie przyjęcia projektu budzetu gminy na 2004 rok [...]

Zarządzenie nr 25/03

w sprawie powolania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego [...]

Zarządzenie nr 24/03

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie nr 23/03

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z intrnetu,skanera,drukarki i cen za usługi kserograficzne w GCI [...]

Ząrzadzenie nr 22/03

w sprawie ustalenia oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie nr 21/03

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 20/03

w sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomocy dla rodziny Ziółkowskich z Gorzuchowa poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalno-inwentarskiego [...]

Zarządzenie nr 19/03

w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z gruntami niezbędnymi do funkcjonowania tych zasobów we wsi Rybieniec [...]

Zarządzenie nr 18/03

w sprawie publikowania oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 17/03

w sprawie przyjęcia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 16/03

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy [...]

Zarządzenie nr 15/03

w sprawie ustalenia osobowego składu komisji przetargowej   [...]

Zarządzenie nr 14/03

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 13/03

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Stolno i jednostkach podporządkowanych [...]

Zarządzenie nr 12/03

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie nr 11/03

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie nr 10/03

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Stolno do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego [...]

Zarządzenie nr 9/03

w sprawie przyjęcia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego [...]

Zarządzenie nr 8/03

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum [...]

Zarządzenie nr 7/03

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Nr 21 położonego we wsi Stolno [...]

Zarządzenie nr 5/03

w sprawie określenia zasad dzierżawy gruntów komunalnych stanowiących własność gminy [...]

Zarządzenie nr 6/03

w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na 2003r [...]

Zarzadzenie nr 4/03

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stolno [...]

Zarządzenie nr 3/03

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   [...]

Zarządzenie nr 2/03

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie nr 1/03

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na działkę nr 136 w Stolnie [...]

metryczka