2002

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2002

Zarządzenia nr 3/02

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002 [...]

Zarzadzenie 2/02

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania [...]

Zarządzenie 1/02

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

metryczka