Nabory na wolne stanowiska

Nabory na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej opłat za wodę ścieki w Referacie Planowania i Finansów

Treść pełnego ogłoszenia Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe [...]

Informacja

Urząd Gminy Stolno informuje, że w okresie gdy nie będzie prowadzony nabór na wolne stanowisko nie będą przyjmowane CV oraz aplikacje i podania o przyjęcie do pracy, a wszystkie nadesłane będą niszczone [...]

metryczka