Zwolnienia i ulgi

Zwolnienia i ulgi

zwolnienia i ulgi za 2019 r.

Informacja za 2019 r. - kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

zwolnienia i ulgi za 2018 r.

Informacja za 2018 r. - kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

zwolnienia i ulgi za 2017 r.

Informacja za 2017 r. - kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

zwolnienia i ulgi 2016 r.

Informacja za 2016 r. - kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

zwolnienia i ulgi 2015 r.

Informacja za 2015r.- kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

Zwolnienia i ulgi za 2014r.

Informacja za 2014r.- kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

Zwolnienie i ulgi w 2014 roku

Informacja za I kwartał 2014 roku - kupno gruntów, ulgi inwestycyjne [...]

Zwolnienia i ulgi w 2013 roku

Informacja za I kwartał 2013 roku [...]

Zwolnienia i ulgi w 2012 roku

Informacja za I kwartał 2012 roku - umorzenia Informacja za II kwartał 2012 roku - ulgi, odroczenia i rozłożenia na raty [...]

Zwolnienia i ulgi w 2011 roku

Informacja za I kwartał 2011 roku [...]

Zwolnienia i ulgi w 2010 roku

Wykaz osób, którym umorzono zaległości w zakresie podatków Wykaz osób, którym udzielono ulgi inwestycyjnej lub z tytułu kupna gruntów [...]

Zwolnienia i ulgi w 2009 roku

Wykaz osób, którym umorzono zaległości w zakresie podatków [...]

Zwolnienia i ulgi w 2008 roku

Wykaz osób, którym umorzono zaległości w zakresie podatków [...]

Zwolnienia i ulgi w 2007 roku

Wykaz osób, którym umorzono zaległości w zakresie podatków [...]

metryczka