Projekt budżetu

Projekt budżetu

Projekt budżetu na rok 2020

Zarządzenie 119/2019w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2020 wraz ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 [...]

Projekt budżetu na rok 2019

Projekt budżetu na rok 2019 [...]

Projekt budżetu na rok 2018

Projekt budżetu cz. 1 [...]

Projekt budżetu na rok 2017

Projekt budżetu cz.1 [...]

Projekt budżetu na rok 2015

Projekt budżetu cz. 1 [...]

Projekt budżetu na 2013

Projekt budżetu cz.1 [...]

Projekt budżetu na 2012

Projekt budżetu cz.1 [...]

metryczka