OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały XVIII/119/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobycie kopalin w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stolno 86-212 Stolno w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stolno

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (17 marca 2009)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (19 marca 2009, 10:30:05)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 lutego 2011, 08:21:48)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum wiadomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1837