Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów położonych w gminie Stolno.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr XXXVIII/243/10 z dnia 21 września 2010 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów położonych w gminie Stolno.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Stolno.
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stolno, pod adresem Stolno 112, 86-212 Stolno, w terminie do dnia 30.06.2011r.
 
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
 wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
WÓJT GMINY STOLNO

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (20 maja 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (24 maja 2011, 07:58:51)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:30:09)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2396