Obwodowe Komisje Wyborcze

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 88/2011

Wójta Gminy Stolno

z dnia 19 września 2011r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach nr 1 - 3 do zarządzenia.§ 2.

Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      Wójt Gminy

(-) Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: J.Otlewska (19 września 2011)
Opublikował: Jadwiga Otlewska (19 września 2011, 10:46:06)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:31:53)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1409