informacja o posiedzeniach komisji Rady

  Stolno,2011.10.18
STiDG.KSSG. 0012. 9.2011.JO       Informuję Szanownych Mieszkańców   gminy Stolno ,  że:
         
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz   § 33  Statutu Gminy Stolno   przyjętego Uchwałą  Nr V/49/2003 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. z późn.  zm.

zwołuję  posiedzenie
Komisji Spraw Społeczno Gospodarczych
Rady  Gminy Stolno,
które odbędzie  się
dnia  24października 2011 r. (poniedziałek ) o   godz.   10.00
w sali narad U.Gminy Stolno
 
zUchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia
28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2011, z  następującym proponowanym porządkiem obrad :


1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.


2.Przyjęcie porządku obrad.


3.Przyjęcie materiałów na X Sesję Rady Gminy:


1)Projekt Uchwały w sprawie zmiany


2)Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Gminy Stolno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.Sprawy bieżące.
5.Wolne wnioski i zapytania.


                                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                             (-)Adam Kocioł


 
                                                                                                                                   Stolno,2011.10.18
STiDG.KR.0012.9.2011.JO       Informuję Szanownych Mieszkańców   gminy Stolno ,  że:
         
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz   § 33  Statutu Gminy Stolno   przyjętego Uchwałą  Nr V/49/2003 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. z późn.  zm.

zwołuję  posiedzenie
Komisji Rewizyjnej
Rady  Gminy Stolno,
które odbędzie  się
dnia  24października 2011 r. (poniedziałek ) o   godz.   12.00
w sali narad U.Gminy Stolno
 
z następującym proponowanym porządkiem obrad :


1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.


2.Przyjęcie porządku obrad.


3.Przyjęcie materiałów na X Sesję Rady Gminy:


1)Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia
28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2011,


2)Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Gminy Stolno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.Sprawy bieżące.
5.Wolne wnioski i zapytania.


                                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                       (-)Marian Gałązkiewicz


 


 
 
                                                                                                                                   Stolno,2011.10.18
STiDG.KZOiS.0012.8.2011.JO       Informuję Szanownych Mieszkańców   gminy Stolno ,  że:
         
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz   § 33  Statutu Gminy Stolno   przyjętego Uchwałą  Nr V/49/2003 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. z późn.  zm.

zwołuję  posiedzenie
Komisji Zdrowia Oświaty i Sportu
Rady  Gminy Stolno,
które odbędzie  się
dnia  25 października 2011 r. (wtorek ) o   godz.   14.00
w sali narad U.Gminy Stolno
 
z następującym proponowanym porządkiem obrad :


1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.


2.Przyjęcie porządku obrad.


3.Przyjęcie materiałów na X Sesję Rady Gminy:


1)Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia
28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2011,


2)Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Gminy Stolno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.Sprawy bieżące.
5.Wolne wnioski i zapytania.


                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                  (-)Marek Matus

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Otlewska (18 października 2011)
Opublikował: Jadwiga Otlewska (19 października 2011, 12:49:25)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:32:04)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822