informacja o przyjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr X/81/2011 r. z dnia 4 listopada 2011.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Stolno 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr X/81/2011 r. z dnia 4 listopada 2011. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno.
 
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie – pokój nr 8 oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (10 listopada 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (10 listopada 2011, 09:49:44)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (26 czerwca 2012, 08:17:02)
Zmieniono: Przeniesienie z aktualności do archiwum aktualności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1752