Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Robakowo, Sarnowo, Pilewice, Gorzuchowo w gminie Stolno.

  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XI/93/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Robakowo, Sarnowo, Pilewice, Gorzuchowo w gminie Stolno. 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące opracowania planu. 
  
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno
w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
                                                                                                      Wójt Gminy Stolno

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (13 grudnia 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (13 grudnia 2011, 08:56:39)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (26 czerwca 2012, 08:16:50)
Zmieniono: Przeniesienie z aktualności do archiwum aktualności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2786