Zmiana numeru konta

Szanowni Państwo 
 
Urząd Gminy Stolno uprzejmie informuje, że z dniem 4 stycznia 2012 r. 
 został otwarty rachunek bankowy, służący do wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, dochodów z majątku gminy, opłat za zarząd gruntami i ich użytkowanie, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
oraz innych podatków i opłat lokalnych. 
W związku z powyższym dokonując wpłat tych środków w 2012 roku 
i w latach następnych należy przekazywać je na podany poniżej numer rachunku bankowego: 
  
Urząd Gminy Stolno 
Bank Spółdzielczy w Chełmnie 
Oddział Stolno 
81 9486 0005 0011 2006 2005 0073 
  
                        Informacje o tym rachunku zostały między innymi podane w decyzjach 
w sprawie wymiaru podatków oraz w fakturach za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

metryczka


Wytworzył: Beata Bigos (1 lutego 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (1 lutego 2012, 13:30:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (26 czerwca 2012, 08:15:45)
Zmieniono: Przeniesienie z aktualności do archiwum aktualności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2062