Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom.

W oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2010r Nr 102, poz.651 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom.
  1. Działka nr 35/6 cz. o pow.0,0900ha   - grunty klasy IVa, zapisana w księdze wieczystej TO1C/0000 8367/0, położona we wsi Stolno, Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,43 q żyta w stosunku rocznym. 
  2. Działka nr 156/8 cz. o pow.0,0306 ha – grunty klasy II, zapisana w księdze wieczystej /00008367/0, położona we wsi Stolno. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,22 q  żyta w stosunku rocznym. 
  3. Działka nr 156/8 cz. o pow.0,0700 ha – grunty klasy II, zapisana w księdze wieczystej 8367, położona we wsi Stolno. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,50 q  żyta w stosunku rocznym. 
  4. Działka nr 280/11 cz. o pow.0,2000 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana w księdze wieczystej TO1C/ 000 13964/3, położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 1,36 q  żyta w stosunku rocznym.
  5. Działka nr 280/11 cz.  o pow.0,4200 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana  w księdze wieczystej TO1C/00013964/3 , położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 2,60 q żyta w stosunku rocznym. 
  6. Działka nr 289/1 cz.  o pow.0,6368 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana w księdze wieczystej TO1C /00013964/3, położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 6,00 q żyta w stosunku rocznym. 
  7. Działka nr 6/1  o pow.3,3400 ha – grunty klasy  IIIb, PsV, N, zapisana w księdze wieczystej  TO1C /00007614/0, położona we wsi Obory. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 12,00 q żyta w stosunku rocznym.
  8. Działka nr 103/3cz.  o pow.0,05 ha – grunty –  nieużytek, zapisana  w  księdze wieczystej TO1C / 00022891/5, położona we wsi Grubno. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,50 q żyta w stosunku rocznym. 
  9. Działka nr 65/18 o pow.0,0500 ha  – grunty klasy IIIa, zapisana w księdze wieczystej TO1C /00018925/3, położona we wsi Rybieniec. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną  0,32 q żyta w stosunku rocznym. 
  10. Działki nr 240/2, 65/9 o pow.0,1400 ha  – grunty klasy IIIa, zapisane w księdze wieczystej TO1C /00018886/7 i TO1C /00018926/0 położone we wsi Stolno i  Rybieniec. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną  0,92 q żyta w stosunku rocznym. 
Dzierżawa w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Okres dzierżawy 3 lata. Umowy dzierżawne zostaną zawarte z dniem 01.09.2012 r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy  od dnia 24 lipca  2012r  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Stolno.  Ponadto ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy pod adresem  www.bip.stolno.com.pl
 
                                                                               Wójt Gminy Stolno
                                                                                 Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (24 lipca 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (24 lipca 2012, 13:01:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2013, 07:50:59)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2368