Ogłoszenie o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) informuję   
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stolno w terminie do dnia 24 kwietnia 2013 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stolno. 
  
Wójt Gminy Stolno 
Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (5 marca 2013)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (5 marca 2013, 08:54:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (18 czerwca 2013, 09:21:17)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1810