Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151

OGŁOSZENIE 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno 
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr XXIX/232/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno  oraz w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno. 
  
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stolno, Stolno 112, 86 ­212 Stolno. 

Zainteresowani mogą składać swoje wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stolno, Stolno 112, 86 ­212 Stolno, w terminie do dnia  23.05.2014r. 
  
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
 wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (11 kwietnia 2014, 11:11:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (9 września 2015, 09:45:35)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 898