Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj.) z a w i a d a m i a m, 
że na wniosek z datą wpływu w dniu 15.05.2014 r. Park Wiatrowy STOLNO II Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Kościuszki nr 51B zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej ziemnej średniego napięcia 15 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych PW Stolno II do GPZ Chełmno ,oraz rury wtórnej dla światłowodu na działkach Gmina Stolno obręb Małe Czyste dz.nr 41/2,80,79,14/2,95,19,20, obręb Grubno dz.nr 42,14/14,15,12/3,103/3,109,110,102,145,142,127/17,127/15,137,113,3144/2,Gmina Chełmno obręb Klamry dz.nr 3144/1,obręb Nowe Dobra dz.nr 784/5, 785. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 
7 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Stolno w Stolnie pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu. 


WÓJT GMINY STOLNO
(-) Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (27 maja 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (27 maja 2014, 15:58:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (9 września 2015, 09:45:13)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575