Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom.

 
W oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j.t) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom. 

1. Działka nr 35/6 cz. o pow.0,0900ha   - grunty klasy IVa, zapisana w księdze wieczystej TO1C/00008367/0, położona we wsi Stolno, Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,4950 q żyta w stosunku rocznym.  

2.Działka nr 156/8 cz. o pow.0,0306 ha – grunty klasy II, zapisana w księdze wieczystej TO1C/00008367/0, położona we wsi Stolno. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,2755 q  żyta w stosunku rocznym. 

3.Działka nr 156/8 cz. o pow.0,0700 ha – grunty klasy II, zapisana w księdze wieczystej TO1C/00008367/0, położona we wsi Stolno. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,6300 q  żyta w stosunku rocznym. 

4. Działka nr 280/11 cz. o pow.0,2000 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana w księdze 
wieczystej TO1C/ 00013964/3, położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 1,7100 q  żyta w stosunku rocznym.

5.Działka nr 280/11 cz.  o pow.0,4200 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana  w księdze wieczystej TO1C/00013964/3 , położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 3,2850 q żyta w stosunku rocznym. 

6.Działka nr 289/1 cz.  o pow.0,6368 ha – grunty klasy II i IIIb, zapisana w księdze wieczystej TO1C /00013964/3, położona we wsi Małe Czyste. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 6,3000 q żyta w stosunku rocznym. 

7.Działka nr 6/1  o pow.3,3400 ha – grunty klasy  IIIb, PsV, N, zapisana w księdze wieczystej  TO1C /00007614/0, położona we wsi Obory. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 12,6000 q żyta w stosunku rocznym.

8.Działka nr 65/18 o pow.0,0500 ha  – grunty klasy IIIa, zapisana w księdze wieczystej TO1C /00018925/3, położona we wsi Rybieniec. Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną  0,4125 q żyta w stosunku rocznym. 

9. Działka nr 35/6 cz. o pow. 0,0600ha – grunty klasy IVa, zapisana w księdze wieczystej TO1C/00008367/0, położona we wsi Stolno, Czynsz dzierżawny wynosi równowartość pieniężną 0,3300 q żyta w stosunku rocznym. 
  
 Dzierżawa w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Okres dzierżawy 3 lata. Umowy dzierżawne zostaną zawarte z dniem 01.09.2015 r. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy  od dnia 10 lipca  2015r  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Stolno.  Ponadto ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy pod adresem  www.bip.stolno.com.pl i www.stolno.com.pl.
  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (10 lipca 2015)
Opublikował: Robert Dobek (10 lipca 2015, 09:00:18)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (3 września 2015, 14:30:07)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558