Ewidencja Ludności

Ewidencja Ludności

Udostępnienie, danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Jednostka prowadząca sprawę:   Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17 Tel. 056-677-09-02Podstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi [...]

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesiące

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi [...]

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17 Tel. 056-677-09-02Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późn. [...]

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały - zgłoszenie

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi [...]

Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela RP

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi [...]

Wymeldowanie z pobytu czasowego obywatela RP.

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi  [...]

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego - zgłoszenie

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1397 z późniejszymi  [...]

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego.

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019     r., poz. 1382 z [...]

Wymeldowanie - wydawanie decyzji

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1397 z [...]

metryczka