Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna art. 951 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi [...]

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami), Ustawa [...]

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami), Ustawa o [...]

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02   Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z [...]

Akt stanu cywilnego - sprostowanie treści

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z [...]

Rejestracja urodzeń

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późniejszymi  [...]

Rejestracja małżeństwa

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z [...]

Księgi stanu cywilnego - wydawanie odpisów

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  [...]

Imię i nazwisko - zmiana

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późniejszymi [...]

Akt stanu cywilnego - uzupełnienie treści

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  [...]

Akt stanu cywilnego - odtworzenie treści

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r.  poz. 2224 z późniejszymi [...]

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą - wpisanie do polskich ksiąg

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami).Ustawa [...]

Rejestracja zgonu

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami).Ustawa [...]

Powrót do nazwiska po rozwodzie

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w StolniePokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 z późniejszymi  [...]

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Jednostka prowadząca sprawę:Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02 Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 z późniejszymi  [...]

metryczka