Oświadczenie o uznaniu dziecka

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

 

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity z 2019 r. poz. 2086 z późniejszymi zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
  • Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
  • W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Przyjęcie oświadczenia następuje w formie protokołu niezwłocznie

IV. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

V. Uwagi

Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę  a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy 300 dni od daty zgonu męża.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny, mający zdolność prawną do czynności prawnych.

Nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (9 września 2009)
Opublikował: Anna Kotowska (9 września 2009, 09:09:28)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:12:50)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2447