Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami.).


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,złożony do wybranego kierownika USC,
  • dokument tożsamości osoby uprawnionej,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa:

Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Po okazaniu dowodu tożsamości przez osobę uprawnioną do otrzymania dokumentu, niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi 

1.Podmiot uprawniony do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której akt dotyczy.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Wniosek (414kB) pdf .

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (25 listopada 2016)
Opublikował: Anna Kotowska (25 listopada 2016, 11:17:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:09:33)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324