Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 1000),


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, złożony do wybranego kierownika USC,
  • dokument tożsamości osoby uprawnionej,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa:

Za wydanie zaświadczenia - 38 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Bez zbędnej zwłoki.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi 

Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Wniosek (56kB) word .

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (25 listopada 2016)
Opublikował: Anna Kotowska (25 listopada 2016, 11:29:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 11:25:11)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293